Výzva

Hodonín – Leden 2019

Hodonínská výzva zákonodárcům a představitelům ČR k podpoře pronásledovaných křesťanů v Číně

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

Vážení členové vlády,

Vážený pane prezidente,

vloni jsme si připomněli 100 let vzniku samostatného Československa. Je smutné, že polovinu této doby jsme zažívali nesvobodu a útlak ze strany dvou totalitních režimů, nejdříve nacismu a následně komunismu. Ceníme si toho, že v naší zemi máme po době útisku dobu svobody a zejména svobodu náboženského vyznání. Ceníme si toho, že státní aparát nezasahuje do svobody křesťanů a církví. Bohužel tomu tak v řadě jiných zemí světa není.

Vzhledem ke zkušenostem z naší minulosti a zejména tedy z uvedeného období nesvobody se obracíme na Vás, poslance, senátory, vládu a prezidenta ČR, abyste zaujali jasný postoj k porušování lidských práv a náboženských svobod v zemích, se kterými usilujeme o rozvoj vzájemných vztahů. Předně máme na mysli pronásledované křesťany v Čínské lidové republice – v zemi, kde se státní moc snaží neregistrovaná křesťanská uskupení, tzv. podzemní církev, úplně vymýtit. Dle informací organizace Hlas mučedníků, která je členem Mezinárodní křesťanské asociace ICA, v registrovaných církvích úřady schvalují obsah kázání a vynakládají značné úsilí, aby je postupně proměnily na církev „čínskou“, nikoli Ježíšovu. Nový čínský zákon o náboženství, společně s opatřeními usilujícími o „počínštění“ křesťanství, znamenají, že všichni čínští křesťané budou patrně brzy čelit ještě silnějšímu tlaku. Státní orgány dosud podzemní církev nepřetržitě monitorovaly; nyní se zdá, že ji chtějí zcela zlikvidovat. Již dnes jsou vedoucí 20 000 společenství domácí církve vyzýváni, aby ukončili veškeré aktivity, připojili se ke státem řízené církvi a sami přísahali věrnost komunistické straně.

Vyzýváme Vás, abyste v této záležitosti nebyli nečinní a zaujali stanovisko k pronásledování křesťanů v Číně. Vyzýváme Vás, abyste pomohli čínským křesťanům, kteří v ČR žádají o azyl, protože odmítnutí jejich žádosti spojené s následným návratem do Číny pro ně znamená jen, pronásledování, věznění či nucené práce ve výchovných táborech.

S díky a s pozdravem

Pavel Raus

Ivan Fuček

Mgr. Pavel Šebesta

Mgr. Ladislav Ambrozek

Mgr. Pavel Popovský