Podpora

Podporu této výzvě můžete vyjádřit veřejným prohlášením, písemně na adresu Hodonínská výzva, Husova 6, 695 01 Hodonín nebo pomocí kontaktního formuláře.

K této výzvě se připojili:

Pavel Raus

Ivan Fuček

Mgr. Pavel Šebesta

Mgr. Ladislav Ambrozek

Mgr. Pavel Popovský

Mgr. Juraj Jordán Dovala
Ďakujem za zaslanie výzvy, plne ju podporujem.
a
sbor Církve československé husitské v Hodoníně

Lucie Ambrozková
Připojuji se k Hodonínské výzvě. 

Petr Raus
Myslím, že je třeba zastávat se těch, kteří jsou utlačováni pro svou víru. Je třeba se ozvat i tam, kde se lidé mimo církev pokoušejí deformovat a přizpůsobovat evangelium. Podporuji Hodonínskou výzvu. 

Martin Kop
Těší mne zájem o pronásledované bratry a sestry a myslím, že je třeba se jich zastat. 
Modleme se a hledejme cestu jak pomoci. 

Konzervativní strana
se připojuje k Hodonínské výzvě a odkazuje na svá dřívější stanoviska k situaci pronásledovaných křesťanů (Nevydávejme nevinné na smrtPomozme nejpotřebnějším!Otevřený dopis ministru zahraničních věcí K. Schwarzenbergovi ve věci vězněné Asii Bibi).

Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík
předseda

Pavel Zelinka
Připojuji se k Hodonínské výzvě. 

Pavel Trefný

Pavel Černý

Robert Kanócz 
Podporuji „Hodonínskou výzvu zákonodárcům a představitelům ČR k podpoře pronásledovaných křesťanů v Číně“.

Sbor ČCE v Hodoníně podporuje Hodonínskou výzvu. 

Darina Linzerová
Připojuji se k Hodonínské výzvě 

Apoštolská církev
M. Moldan, biskup

Jelikož zkušenosti z doby nesvobody a útlaku pro víru máme mnozí v živé paměti, považuji za velmi potřebné a naléhavé pamatovat a zastat se těch křesťanů, kteří procházejí v současné době pronásledováním, proto tuto Hodonínskou výzvu podporuji. 
Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Pavel Krušina

Martin Piętak 
Snad zvítězí zdravý rozum a lidské srdce nad zdánlivými ekonomickými zájmy… 

Tomáš Zdechovský

Petr Hejl
Připojuji se k výzvě. 

Honza Valeš
Výzva poukazuje na skutečné problémy, proto ji rozhodně podporuji. Situaci v Číně nelze změnit snahou několika jednotlivců, aniž by taková snaha získala širší podporu mnoha dalších lidí a institucí.
Jde o náboženskou svobodu, která v některých situacích může vést k prohloubení svobody jako takové. A jindy zase zápas o svobodu jako takovou pomůže také ke svobodě náboženského vyznání. 


emer. prim. MUDr. Jiří Hajer 
Oba moji pradědové bojovali v Rusku proti bolševikům a jejich zrůdnému režimu. Proto jako křesťan chci alespoň takto podpořit své bratry a sestry v Číně. Je ostudou našeho státu těmto lidem nepomoci! Moji pradědové, prezident Masaryk i Havel se určitě „obracejí v hrobě“! 

Miroslav V.
Přísloví 24; 11 – 12: 
„Vysvoboď vedené na smrt a zadrž potácející se na popravu! Když řekneš: Hle, nevěděli jsme to!, cožpak ten, který zkoumá srdce, to nerozpozná a ten, kdo střeží tvou duši, se to nedozví? On odplatí každému podle jeho skutků.“ 

Aleš S.
Ano, potvrzuji, že se chci svým podpisem podílet na pomoci Čínských křesťanů, kteří potřebujou azyl, aby nebyli pronásledováni.

Vladimíra S.